Program PITy 2013

do pobrania za free

rozliczysz wszystkie potrzebne deklaracje wraz z załącznikami w 2014 roku

Pierwszym krokiem, jaki musimy zrobić, wypełniając deklarację przy użyciu programu Pit jest zgromadzenie wszelkich niezbędnych danych, podobnie jak ma to miejsce w wypadku tradycyjnego papierowego formularza. Program PIT wiele rzeczy jest w stanie nam ułatwić, podpowiedzieć czy obliczyć, ale dokumentację musimy zgromadzić sami. Warto również przygotować sobie dane personalne – zwłaszcza numery Pesel czy Nip, one także będą nam potrzebne. Następnie musimy wybrać program Pit, którego będziemy używać, a wybór mamy ogromny, zarówno  wśród aplikacji online jak i offline. Postarajmy się wybrać taki, który przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez wypełniania formularza PIT, ułatwi to pracę zwłaszcza osobom, dla których Pit to przysłowiowa czarna magia. Wypełniając rubryczki w programie komputerowym róbmy to rzetelnie i ściśle trzymajmy się danych, które posiadamy. Nie wpisujemy czegoś, czego nie jesteśmy pewni, w takim wypadku lepiej jest przeczytać „pomoc” programu lub poszukać informacji w internecie niż narazić się na późniejszą konieczność składania korekty do zeznania. Tylko postępując rozważnie i ściśle kierując się wskazówkami programu uzyskamy zadowalający wynik. Wypełnianie Pita przy użyciu programu komputerowego ma jeszcze jedną przewagę nad tradycyjną papierową deklaracją. Pita elektronicznego możemy w bardzo łatwy i szybki sposób dostarczyć do Urzędu Skarbowego za pomocą internetu, nie ponosząc żadnych kosztów tej operacji. Oczywiście mamy również możliwość wydrukowania Pita – wybór zależy wyłącznie od nas.

Brak komentarzy

PITy 2013 online tylko na tej stronie

Przez
Październik 15th, 2013

PIT onlineObowiązek wypełniania zeznania podatkowego oraz dostarczenia go do Urzędu Skarbowego spędza sen z powiek wielu Polakom. Często przeraża nas sama myśl o tym, iż mamy wypisywać rubryczki deklaracji i podliczać kolejne kwoty, a czynność tę można sobie bardzo prosto ułatwić. W internecie dostępny jest program do wypełniania Pit online, a właściwie cała gama programów spośród których możemy swobodnie wybierać. Wypełnianie takiego Pit’a jest bardzo mało skomplikowane  - wystarczy bardzo skrupulatnie kierować się wskazówkami programu. W przeciwieństwie do papierowej wersji deklaracji, większość programów na bieżąco podpowiada nam co w daną rubryczkę mamy wpisać. Pit online ma jeszcze jedną, bardzo istotną zaletę, a mianowicie umożliwia przesłanie deklaracji podatkowej przez internet bezpośrednio do Urzędu Skarbowego – bez wycieczek do tej, jakże szacownej instytucji i tak bardzo irytującego petentów wyczekiwania w kolejkach. Oczywiście program wiele rzeczy jest w stanie zrobić za nas, w szczególności uciążliwe obliczenia, jednakże my również musimy się przygotować. Wypełnianie Pita online powinniśmy zacząć przede wszystkim od skrupulatnego zgromadzenia wszelkich niezbędnych nam danych, które będziemy w nim umieszczać. Tylko wtedy będziemy mieli pewność, że wypełniona deklaracja będzie rzetelna i prawidłowa. Pamiętajmy, że równie istotne od tego jak wypełnimy Pita online jest to, czym go wypełnimy – podobnie jak w tradycyjnej papierowej deklaracji, także tutaj rezultat zależy wyłącznie od nas.

Brak komentarzy

Ulgi w PITy (2013/2014)

Przez
Marzec 11th, 2013

Rozliczając deklarację PITy (2013/2014) możemy jeszcze korzystać z wielu ulg, z których niestety w przyszłym roku nie będziemy mogli już wziąć pod uwagę.

Ulga dla krwiodawców

Jedną z najmniej branych pod uwagę form odliczeń w deklaracji rocznej PITy (2013/2014) jest odliczenie ulgi z tytułu bycia czynnym honorowym krwiodawcą. Ażeby móc wziąć tą ulgę pod uwagę powinno się poprosić o odpowiednie zaświadczenie z centrum krwiodawstwa , a oprócz tego do deklaracji PITy (2013/2014) dołączyć wypełniony formularz PIT/O. Za jeden litr oddanej krwi krwiodawca ma możliwość odliczyć sobie 130 PLN od przychodu albo od dochodu. Kwota odliczenia od dochodu łącznie z darowiznami dla organizacji religijnych i charytatywnych nie powinna natomiast przekroczyć 6 procent jego wartości. Dokument potwierdzający ilość oddanej krwi powinno się przechowywać poprzez 5 kolejnych lat.

Ulga na Internet

Jak do tej pory zmiany nie zaszły też w uldze na Internet. Każdy podatnik ma możliwość odliczyć od dochodu wydatki poniesione na ten cel do wysokości 760 PLN na rok. Podatnik może rozliczyć zarówno Internet stacjonarny, jak i też Internet mobilny. Nie ma również obowiązku udowadniania prawa do ulgi przy pomocy faktury VAT. Wystarczający dokument stanowią rachunki czy wyciągi bankowe, które potwierdzą opłacanie Internetu.

Ulga na dzieci

Jedną z najczęściej stosowanych form ulg jest ulga na dzieci, zwana też prorodzinną. Rozliczając deklarację PITy (2013/2014) możemy odliczyć od podatku 92,67 PLN miesięcznie, czyli 1112,04 PLN rocznie na każde wychowywane dziecko. O ile podatnik pragnie skorzystać z tej ulgi musi rozliczyć zeznanie roczne sam, a nie za pośrednictwem pracodawcy. Odliczenia dokonuje się wypełniając deklaracją PIT-36 albo PIT- 37, dołączając do nich druk PIT/O, tak jak w wypadku ulgi z tytułu bycia honorowym krwiodawcą. Istnieje jednakże parę warunków, które muszą spełnić opiekunowie.

Ulga na dziecko małoletnie dotyczy podatnika, który:

  • ma władzę rodzicielską,
  • jest opiekunem prawnym małoletniego dziecka
  • pełni funkcję rodziny zastępczej.

Ulga prorodzinna na dziecko dorosłe dotyczy podatnika, który:

  • ma niepełnosprawne dziecko,
  • ma uczące się dziecko
  • ma dziecko pracujące, które nie przekroczyło 25. rok życia, ale o ile zarobki dziecka nie przekraczają 3089 PLN.

Brak komentarzy

PIT-36. Dla kogo?

Przez
Marzec 7th, 2013

Kto wypełnia PIT – 36?

Nadszedł okres rozliczenia PITy (2013/2014), część podatników będzie musiała wybrać druk PIT-36. Druk ten używany jest głównie przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Drukiem  tym posługują się ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali zyski opodatkowane za zasadach skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika, czyli nie pracują na etat. W związku powyższym, druk ten tyczy się podatników, którzy sami obliczają zaliczki na podatek lub obliczają wartość podatku do zapłaty.

Druk ten nie jest odpowiedni dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. W specyficznej sytuacji są podatnicy prowadzący dwa rodzaje działalności – jedną opodatkowaną według skali podatkowej, a drugą opodatkowaną ryczałtem. W tej sytuacji posiadają obowiązek złożenia PIT-36, a ponadto PIT-28. PIT -36 nie składają również podatnicy rozliczający działalność gospodarczą prowadzoną liniowo.

Jakie przychody można uwzględnić w PIT -36?

W druku PIT – 36 można zamieścić przychody z najmu, podnajmu, poddzierżawy, dzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach. Ponad to przychody ze źródeł profitów z zagranicy, z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek. Tą metodą rozliczają PITy (2013/2014) podatnicy, którzy sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego i są obowiązani doliczyć do swych przychodów dochody małoletnich dzieci takich jak np. renta rodzinna lub obniżają profit o straty z lat ubiegłych.

Zeznanie PIT- 36L

Druk ten wykorzystywany jest przez podatników płacących podatek liniowy i rozliczających się  tylko i wyłącznie indywidualnie.

Brak komentarzy

PIT-37. Dla kogo?

Przez
Marzec 3rd, 2013

Rozliczając zeznanie roczne PITy (2013/2014) prawie każdy podatnik musi wybrać formularz podatkowy. Bardzo często składanym drukiem jest PIT-37.

PIT-37 dla kogo?

PIT-37 używany jest głównie przez podatników uzyskujących zyski z wynagrodzenia z umowy o pracę, dzieło, umowy zlecenie, również przez emerytów i rencistów. Wypełniają go też osoby pobierające  świadczenia i zasiłki przedemerytalne, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych albo innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną. Gruk ten przeznaczony jest dla osób rozliczających się indywidualnie, razem z małżonkiem, dla ludzi samotnie wychowujących dzieci, o ile uzyskują zyski ze źródeł opodatkowanych według zasad skali podatkowej. Druk ten używany jest również przez podatników, którzy otrzymywali w ubiegłym roku podatkowym stypendium, przychody z działalności wykonywanej samodzielnie, z praw autorskich i innych praw finansowych. Tyczy się on też pracowników, którzy otrzymali należności należności z umowy aktywizacyjnej, za pracę przysługującą tymczasowo aresztowanym, a ponadto skazanym.

Ten rodzaj zeznania podatkowego zezwala na pozyskanie odpowiednich dla podatnika odliczeń. Odliczenia od podatku powinniśmy wykazać w załącznikach:

PIT/D – kontynuacja ulg mieszkaniowych

PIT/O – ulga na dziecko, na Internet, rehabilitacyjna, darowizny i wiele innych

Termin złożenia tego formularza mija 30 kwietnia 2013 roku.

Jakich błędów uniknąć wypełniając PIT-37?

Wypełniając PITy (2013/2014) podatnik powinien najpierw sprawdzić, czy dysponuje wszystkimi niezbędnymi informacjami o osiągniętych przez siebie dochodach w ubiegłym roku podatkowym. Bardzo często popełnianymi błędami są m.in. brak podpisu podatnika, usterki w obliczeniach, niedołączenie załączników PIT/O albo PIT/D, co powoduje pozbawienie podatnika prawa do odliczenia ulg podatkowych, błędne wpisanie nr identyfikatorów podatkowych, wypełnianie zeznania rocznego na nieaktualnych formularzach PIT.

Brak komentarzy

Dzisiaj jest ostatni dzień w którym można przekazać zarówno pracownikowi oraz Fiskusowi PIT – 11. Można zrobić to samodzielnie albo także wysłać pocztą, jeśli pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku istnieje możliwość, że zostanie ukarany grzywną.

Co zawiera PIT-11?

Prawie każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników, musi po zakończeniu roku podatkowego sporządzić PIT -11.  Druk ten zawiera informacje dotyczące wysokości osiągniętego przychodu, uzyskanego dochodu, poniesionych kosztów, pobranych zaliczek czy dochodu wolnego od podatku,. W formularzu zawarte są również informacje dotyczące składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Kto musi pamiętać o PIT-11?

Głównie o dostarczeniu takiego formularza powinien pamiętać pracodawca.Lecz nie tylko.  Obowiązek ten powinny wypełnić także} banki, uczelnie, jeżeli już wypłacają stypendia lub spółdzielnie pracy.

Dla kogo PIT – 40?

Jeśli pracownik pracował u tego samego pracodawcy przez okrągły rok podatkowy, wtedy ma on prawo złożyć na druku PIT-12 do 10.01. oświadczenie. Wówczas otrzymuje on od pracodawcy formularz PIT-40.

Termin oddania PIT -11 i PIT – 40

Formularz PIT – 11 i PIT – 40 musi być przekazany do końca lutego. Znaczy to, że najpóźniej 28.02 druk ten powinien zostać przekazany zarówno pracownikowi oraz Urzędowi Podatkowemu. Pracodawca posiada też możliwość wysłania dokumentu pocztą, a wtedy liczy się data stempla pocztowego (najbezpieczniejszą opcją jest list polecony kiedy możemy udowodnić datę nadania). O ile pracodawca spóźni się z wypełnieniem tego obowiązku wówczas może być to uznane za wykroczenie skarbowe. Żeby otrzymać grzywnę powinno się udowodnić pracodawcy umyślność działania i większą niż znikoma szkodliwość społeczną czynu.

e-PIT – 11

Wysyłanie PITy (2013/2014) on-line stanowi bardzo duże uproszczenie. Niestety przy PIT – 11 w dalszym ciągu konieczne jest do tego posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (chociaż w ostatnim okresie obowiązek ten został już zniesiony dla osób fizycznych w zakresie m. in. deklaracji VAT).

Brak komentarzy

W rozliczeniu deklaracji rocznej PITy (2013/2014) niepełnosprawni posiadają prawo w ramach ulgi rehabilitacyjnej do odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków. Niestety Urząd Podatkowy bardzo często musi ścigać takich podatników za popełniane usterki.

Kto ma prawo odliczyć wydatki na leki?

Podatnik, który jest osobą niepełnosprawną ma prawo odliczyć w deklaracji PITy (2013/2014) wydatki przeznaczone na zakup leków pod warunkiem, iż specjalista zatwierdzi konieczność przyjmowania przez osobę niepełnosprawną określonych medykamentów cały czas lub czasowo. Podatnik powinien więc mieć odpowiednie zaświadczenie lekarskie uprawniające go do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Istnieje też konieczność przechowywania dokumentów potwierdzających zakup tychże leków. Trzeba pamiętać iż na tych rachunkach czy fakturach muszą być wpisane dane identyfikujące sprzedającego i kupującego, rodzaj towaru lub usługi, a ponadto kwotę zapłaty.

Załącznik PIT/O

Wypełniając formularz PITy (2013/2014), podatnicy rozliczający się w formie skali podatkowej lub też ryczałtu mogą wziąć pod uwagę ulgę rehabilitacyjną. W zależności od źródła przychodów powinno się dokonać rozliczenia wypełniając zeznanie roczne na druku PIT-28, PIT-36 albo PIT-37, do którego powinno się dołączyć załącznik PIT/O.

Limit odliczenia leków

Podatnicy powinni pamiętać, że odliczeniu podlega różnica pomiędzy rzeczywistymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 złotych. Ustalając kwotę odliczenia trzeba w każdym miesiącu porównać, jak wiele kosztowały zakupione leki, a ponadto jaka jest różnica z danego miesiąca uprawiająca do ulgi. Następnie sumę różnic z poszczególnych miesięcy sumuje się i odlicza w druku PITy (2013/2014). Niepełnosprawni lub osoby, na których utrzymaniu są niepełnosprawni mogą odliczyć od dochodu wydatki na zakup medykamentów o ile w danym miesiącu wydali na leki więcej niż 100 złotych. Odliczeniu od dochodu podlega jedynie nadwyżka ponad 100 złotych.

Brak komentarzy

OPP i 1% podatku c.d.

Przez
Luty 19th, 2013

W jaki sposób liczony jest 1% podatku?

Podatnik ma możliwość oddania dla OPP sumy nie wyższej niż 1% podatku. Jest jednak możliwość wpisania do deklaracji PITy (2013/2014) tylko części tej kwoty. Najważniejsze, żeby kwota ta wynikała z zeznania podatkowego lub późniejszej korekty. Podatek wynikający z deklaracji powinien być zapłacony nie w późniejszym czasie niż w terminie 2 miesięcy od upływu terminu dla oddania zeznania podatkowego. Podatnik, który dokona korekty zeznania,  też może przekazać 1% podatku pod warunkiem, że korektę złoży w terminie nie dłuższym niż  1 miesiąc od ostatecznego terminu składania deklaracji za konkretny rok.
Przekazywaną kwotę podatku trzeba zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Np., kiedy jeden % wynosi 24,53 złotych lub 24,59 złotych, trzeba przekazać 25,50 złotych.

W jaki sposób można przekazać 1% podatku dla OPP?

Ażeby to zrobić powinno się wypełnić dwa pola w rozliczeniu rocznym PITy (2013/2014),  w którym powinno się wpisać numer KRS organizacji oraz kwotę, czyli 1% naszego podatku.

Podatnik ma możliwość pozostać anonimowy, ma możliwość także przekazać własne dane obdarowanej organizacji. Wtedy to w PITy (2013/2014) zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania tych danych. Są to dane identyfikacyjne, a ponadto wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji oraz cel szczegółowy.

Dzięki tym danym obdarowana organizacja ma możliwość wyrażenia podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty.

Określony cel

Podatnik przekazujący 1% dla OPP ma możliwość wskazania konkretnego celu, na który chciałby żeby jego pieniądze zostały przekazane. Trzeba jednakże pamiętać, iż organizacje nie posiadają obowiązku użycia środków zgodnie ze wskazanym celem. Organizacje pożytku publicznego raczej same decydują, na co wydadzą pozyskane pieniądze.  Kwoty uzyskane z 1% organizacja musi przeznaczyć na realizację celów statutowych i potem z tego jest rozliczana.

1% podatku a darowizna

Przekazanie 1% podatku na rzecz OPP to nie to samo, co darowizna na rzecz OPP. Choć de facto „darujemy” nasz podatek na rzecz organizacji, to Fiskus traktuje tą czynność całkiem inaczej. A zatem nie powinno się pod żadnym pozorem łączyć 1% na OPP z darowizną na cele pożytku publicznego. Są to różnorakie, odrębne instytucje prawne.

Gdzie poszukiwać Organizacji Pożytku Publicznego?

Organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku zamieszane są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Urząd Podatkowy nie przekaże jednakże 1% organizacji, która jest w wykazie, jednakże nie podała lub też nie zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego lub kiedy podany numer rachunku bankowego do przelania kwot 1% z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od 15 marca do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym.

Brak komentarzy

OPP i 1% podatku

Przez
Luty 17th, 2013

Od kiedy?

Już od 01 stycznia 2004 r. mamy prawo oddania 1% naszego podatku na rzecz OPP, wtedy bowiem weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do 01 stycznia 2007 podatnik musiał niestety samodzielnie dokonać przelewu na rzecz wybranej organizacji, żeby następnie móc kwotę tą odliczyć w swojej rocznej deklaracji podatkowej. Na dzień dzisiejszy polecenie wpłaty na rzecz dokładnie określonej organizacji zamieszczamy bezpośrednio w naszej deklaracji PIT.

Czym jest Organizacja Pożytku Publicznego ?

Status OPP może zdobyć organizacja pozarządowa lub też spółka kapitałowa, pod warunkiem, że nie jest związana z partią polityczną, organizacją pracodawców, związkami zawodowymi, a ponadto samorządami zawodowymi. Organizacja nie prawa być powołana w celu prowadzenia działalności gospodarczej i musi działać przez przynajmniej dwa lata w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria, dotyczące m.in. jawności funkcjonowania, sprawdzeniu w organizacji. Status OPP nadawany jest poprzez KRS.

Dlaczego warto przekazać swój 1 % podatku?

Podatnik przekazujący 1% podatku przez wypełnienie stosownej rubryki w formularzu PITy (2013/2014) nic na tym finansowo ani nie traci, ani nie zyskuje.  Profit podatnika jest zatem raczej moralny. Zyskują jednak organizacje, do których w trafiają miliony zł, a które przeznaczają je na działalność statutową.

Kto ma prawo przekazać 1% na rzecz OPP?

Rozliczając swój PITy (2013/2014) podatnik ma możliwość przekazać 1% swego podatku na rzecz OPP, musi jednakże spełniać parę warunków. Najważniejsze – musi osiągnąć przychody niepodlegające zwolnieniu z opodatkowania. Mogą go więc przekazać podatnicy rozliczający się przez skalę podatkową niezależnie od źródła, na przykład umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł. Na rzecz OPP mogą również przekazać 1% podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym, ryczałtowo od zysków ewidencjonowanych i podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT. Osobną grupę stanowią emeryci, którzy jeżeli chcą przekazać 1% podatku muszą samodzielnie wypełnić PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Brak komentarzy

Jaki rodzaj formularza wypełnić?

Obliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca dziecko podatnik ma możliwość dokonać na druku zeznań PIT-37 oraz PIT-36. Są one przeznaczone do rozliczenia zysków opodatkowanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Sumę odliczenia wykazuje się w załączniku PIT-O, w którym trzeba podać ilość dzieci, numery PESEL, kwoty odliczeń, a ponadto miesiące, za które trzeba się pobrać odliczenie. Samotny rodzic ma możliwość  też   korzystać z preferencyjnej formy opodatkowania, czyli wspólnego rozliczenia podatku wraz z dzieckiem. W ten sposób mama wychowująca samotnie dziecko zaoszczędzi na podatku, ponieważ dzieli własne zyski na dwa, a podatek jest naliczany od mniejszej kwoty.

Kogo można uznać za rodzica samotnie wychowującego dziecko?

Osobą samotnie wychowującą  dziecko jest rodzic albo opiekun prawny będący panną albo kawalerem, rozwódką albo rozwodnikiem, wdową albo wdowcem, osobą w stosunku do której orzeczono separację, osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeśli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich albo odbywa karę pozbawienia wolności.

Jakie warunki musi spełniać dziecko ażeby uwzględnić je w PITy (2013/2014)?

Rodzic samotny ma prawo  rozliczyć PITy (2013/2014) z dzieckiem pod warunkiem, że wychowuje dziecko albo dzieci małoletnie, bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną lub też pełnoletnie, lecz uczące się (do ukończenia 25 roku życia),  jeśli nie zyskały one przychodów przekraczających kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek, a oprócz tego stawki podatku określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Czy nauka dziecka ma wpływ na PIT rodzica?

Studia wieczorowe, niestacjonarne,  zaoczne są wymienione w ustawie  o szkolnictwie wyższym, a do tej m.in. ustawy odwołuje się art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Więc o ile dziecko kształci się w tym systemie, rodzicowi przysługuje prawo wspólnego opodatkowania. Pod warunkiem spełnienia wszystkich ustawowych warunków.

Czy małżeństwo dziecka wyłączy oszczędność w PIT?

O ile dziecko podczas roku podatkowego zmieniło stan cywilny, to jeżeli nawet kiedy pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica, rodzic, składając PITy (2013/2014) nie ma prawa rozliczyć się wspólnie z dzieckiem.

Brak komentarzy