Z jakimi skutkami trzeba się liczyć w przypadku nie przekazania deklaracji VAT-7?

Każdemu z nas prawdopodobnie nie raz zdarzyło się o pewnych sprawach zapomnieć. Co jednak gdy zapomnimy o wysłaniu tak poważnej deklaracji VAT-7 (14)? Dla przypomnienia – wysłanie deklaracji VAT-7 wiąże się także z wniesieniem opłaty z tytułu VAT-7 a więc z podatkiem należnym na rzecz Skarbu Państwa. Niewłaściwe dostarczenie deklaracji i niezapłacenie podatku związane jest z istotnymi skutkami podatkowymi.

Każdy podatnik

vat

Autor: Jeff Djevdet
Źródło: http://www.flickr.com

zobligowany jest do punktualnego zapłacenia podatku a także przekazywania deklaracji – zawsze do 25 dnia miesiąca – w zależności od ustaleń deklaracje można składać każdego miesiąca czy też kwartalnie. Niepunktualne dostarczenie deklaracji VAT-7 skutkować może odpowiedzialność karną skarbową, która co do zasady będzie wiązała się z wlepieniem kilkusetzłotowej kary grzywny. W sytuacji podatnika, który w ogóle nie złożył deklaracji przed wszczęciem postępowania w tym zakresie, konsekwencja może stać się znacznie bardziej uciążliwa, przy czym wysokość oraz rodzaj sankcji jest uzależniony od tego, jakiej wysokości jest kwota narażonego na uszczuplenie podatku.

Ciekawią Cię dane na przedstawiany temat? To bardzo dobrze, gdyż posiadamy pełny opis, który zawiera jedynie informacje, których aktualnie wymagasz.

Odpowiedzialność karna skarbowa tyczy się jednak tylko podatnika, który zachowaniem naraża należność publicznoprawną na pomniejszenie. Oznacza to faktem że podatnik, który nie przekaże zerowej deklaracji VAT-7 nie powinien z tego tytułu ponieść odpowiedzialności karnej. Niezależnie od kary za zaniedbanie w dostarczeniu deklaracji VAT-7, podatnik powinien liczyć się z złymi skutkami przeterminowanej płatności podatku VAT. Bardzo pomocna strona, warto zajrzeć – formularz vat 7 14.

liczenie podatków

Źródło: pixabay.com

Gdy zadłużenie podatkowe nie zostanie uiszczone w ustawowym terminie, przekształca się automatycznie w zaległość podatkową, której opłata wymaga dodatkowo uregulowania odsetek podatkowych za zwłokę oraz kary grzywny.

Odsetki od podatku za zwłokę i opłaty prolongacyjnej nie nalicza się jednak, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,80 zł. Pod tym adresem uzyskasz więcej informacji: wFirma. Poza powyższymi skutkami w grę wchodzić może także odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu opóźnionej zapłaty podatku. Ten rodzaj sankcji dotyczy podatnika, który trwale nie uiszcza zobowiązań podatkowych. Jeśli potrzebujesz obliczyć wysokość nałożonych odsetek to możesz skorzystanie z pomocy gotowego narzędzia jakim jest kalkulator odsetek podatkowych. Dodatkowe źródło – wFirma. Dzięki niemu wyliczenie jest wyjątkowo szybkie. Aby nikogo nie czekała taka przykra sytuacja z urzędem skarbowym. Pilnujcie terminów.

Komentarze |0|

*

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , ,