Ocena pracownika, jako skuteczna taktyka kierowania personelem w zakładzie

W aktualnych czasach zasadniczo w każdej firmie jest drabina wśród zatrudnionych pracowników. Firma podzielona jest na różnorodne wydziały, w których to zatrudnione są jednostki sprawujące różnorakie funkcje od pracowników przemysłowych, szeregowych, brygadzistów po kierowników i dyrektorów. Jednostki piastujące wyższe stanowiska mają różne zadania wiążące się z pracownikami znajdującymi się pod nimi między innymi ewaluację ich pracy.

Kontrola rozwoju i działań pracowników

Ocena pracownika jest procesem, podczas którego dokonuje się ewaluacji działań, postaw a także stopień realizowania zadań i dyspozycji służbowych. Dokonywane jest w regularnych przedziałach czasowych. Skuteczna ocena pracownicza jest fundamentalnym mechanizmem w zakładzie, które umożliwia weryfikowanie oraz nadzorowanie działań osób w niej zatrudnionych. Ewaluacja realizowana jest najczęściej przy pomocy kwestionariusza, w którym zawarte są kategorie podlegające wartościowaniu razem z poziomem, z jakim pracownik dopełnia standardy z danej kategorii. Często powiązana jest z procedurą wynagrodzeń w zakładzie, w związku z czym jest ważnym czynnikiem oddziałującym na organizację jej polityki personalnej.

monitoring pracowników

Autor: Tristan Nitot
Źródło: http://www.flickr.com

Efektywne ocenianie pracownika

Obecnie wyodrębnia się różne techniki ewaluacji pracowników. Jest to np. ocena 360 stopni.

Jeśli opracowany tu artykuł pochłonąć Cię i chcesz więcej, to zapewne przypadnie Ci do gustu link do witryny wadium gwarancja bankowa, gdzie znajdziesz sporo postów.

Technika ta uważana jest za najbardziej czasochłonną, ale dostarczającą najwięcej wiadomości pracodawcy. Bazuje ona na zdobywaniu wiadomości odnośnie pracownika z kilku źródeł. Przeprowadza się rozmowy lub ankiety z jednostkami z najbliższego otoczenia pracownika między innymi z zwierzchnikiem, kolegami, podwładnymi a nawet z klientami. W skład tej oceny wchodzi również samoocena pracownika podlegającego ocenie. Po zebraniu wszystkich wiadomości dokonuje się zestawienia samooceny umiejętności pracownika z informacjami na jego temat zebranymi od jednostek, które, na co dzień z nim pracują i go obserwują. Ma ona na celu pokazanie pracownikom ich mocnych i słabych stron. Ocena 360 stopni uznawana jest także za najbardziej obiektywną ocenę wydajności i sprawności ludzkich poczynań w pracy oraz znakomitą technikę pomiaru postępu umiejętności psychospołecznych.

Komentarze |0|

*

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: ,