Czym jest ubezpieczenie majątkowe oraz jakie ich rodzaje możesz odnaleźć w propozycji towarzystw ubezpieczeniowych?

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej odróżnia 2 podstawowe warianty ubezpieczeń: ubezpieczenia osobowe oraz polisy majątkowe.
Ubezpieczenia majątkowe Bankier Direct są to ubezpieczenia mienia, a także tak zwanej odpowiedzialności cywilnej.

współpraca

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Najbardziej popularnymi typami polisy mienia są polisy domów, polisa autocasco AC czy też obligatoryjne ubezpieczenie ubezpieczenie ocs budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolniczego. Ubezpieczenia te pozwalają nam zabezpieczyć składniki majątku trwałego na wypadek jego zniszczenia czy utraty na skutek rozmaitych zdarzeń losowych (dla przykładu pożar, gradobicie, podtopienia). Obszar poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany będzie w umowie bądź w ustawie, jakie to uściślają przekaz warunków ubezpieczenia uniwersalnie skrótowo nazywanych o.w.u. W ramach polis majątkowych ubezpieczyć możemy dla przykładu: domy, budynki letniskowe, budynki w budowie, magazyny, inne budynki a także ich wyposażenie, maszyny, przyrządy, tworzywa, towary, wyprodukowane przedmioty, uprawy, artykuły rolne itp.
Zaś ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochraniają nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę oraz jesteśmy zobowiązani do jej zreperowania. Szkoda może polegać może na uszkodzeniu albo spowodowaniu utraty przynależących do innej osoby składników majątkowych lub wywołaniu u innej osoby zgonu, uszkodzenia organizmu czy też rozstroju zdrowia.

Tym sposobem chroniony jest interes nie tylko nasz, ale przede wszystkim osoby przez nas poszkodowanej. Na polskim rynku również występują polisy odpowiedzialności cywilnej tak w życiu prywatnym, jak także w związku z prowadzoną działalnością .

Komentarze |0|

*

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , ,