odprawy emerytalne jako jednokrotne, popularne świadczenie finansowe

Przepis stanowi, że rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie ocenionej wartości. Nie pokazuje natomiast praktycznych procedur oceny rezerw. Suma, na jaką ustanawiana jest rezerwa, powinna być jak najbardziej odpowiednim szacunkiem nakładów koniecznych do wypełnienia istniejącego obowiązku na dzień bilansowy, czyli kwotą, którą jednostka uiściłaby w ramach zrealizowania obowiązku na dzień bilansowy, albo uiściłaby na rzecz strony trzeciej w zamian za przejęcie na siebie obowiązku w owym terminie.

wycena rezerw

Autor: Martin Pulaski
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena rezerw uwzględnia ryzyko i niepewność, z metodyką wyceny można zapoznać się na portalu. Jednostki gospodarcze tworzą zasoby z różnych tytułów, często jako wynik przymusu ustawowego. Charakteryzowanie wartości rezerw, ze względu na ich niepewny charakter i towarzyszące im niebezpieczeństwo, powiązane jest z prognozami, szacunkiem, określaniem prawdopodobieństwa, uwzględnianiem wielu danych obecnych i historycznych.

Czy zafascynowała Cię treść tej witryny? Chcesz poznać większą ilość informacji? To, odwiedź stronę, która da Ci dużo ciekawych faktów.

Często do wyceny rezerw jednostki muszą wykorzystywać złożone sposoby wyceny oparte na wielu teoriach.

Pierścień zabezpieczający
Odprawy emerytalne to jednorazowe, powszechne świadczenie pieniężne, które należy się pracownikowi spełniającemu okoliczności uprawniające do renty z tytułu niezdatności do pracy, czy też emerytury, którego stosunek pracy minął w związku z przejściem na rentę, lub emeryturę – możesz o tym poczytać tu: Halley. Należy się ona również pracownikowi odchodzącemu na wcześniejszą emeryturę. Zatrudniony, który dostał odprawę, nie może jeszcze raz zyskać do niej prawa.

Nie otrzyma jej więc osoba, która dostała już świadczenie u poprzedniego pracodawcy, lub gdy dostała odprawę rentową, a później przechodzi na emeryturę.

Komentarze |0|

*

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , , ,