skala progresywnaW tej notce odpowiem na pytanie: ,,Co to są skale podatkowe?”. A poza tym wymienię je i opiszę. Skala podatkowa określa przedziały dochodu podlegającego opodatkowaniu , a ponadto kwoty, o które redukuje się podatek albo zaliczkę. Jest to pewnego rodzaju wzór skonkretyzowany w ustawach regulujących poszczególne podatki i konstruowany na ich potrzeby. Na podstawie skali podatkowej określa się wysokość podatku należnego Urzędowi Skarbowemu nazywanemu również fiskusem. Skala podatkowa to usystematyzowane stawki zmienne. O ile chodzi o typy skal to wyróżnia się dwie podstawowe progresywną i regresywną. Zacznę od omówienia tej pierwszej. Skala progresywna cechuje się tym, że stawki rosną w miarę wzrostu podstawy opodatkowania. W związku z tym kwota podatku rośnie szybciej niż podstawa opodatkowania. W ramach tej skali wymienia się również skalę degresywną, dla której w zasadzie stawki są proporcjonalne, ale dla najniższych wartości podstawy opodatkowania wykorzystuje się niższą stawkę. Skala progresywna może być zbudowana na zasadzie progresji całościowej lub odcinkowej. W odcinkowej istnieją progi podatkowe. Drugim rodzajem skali jest skala regresywna , w której w miarę wzrostu podstawy opodatkowania podatek może maleć albo rosnąć, niemniej jednak jeżeli rośnie to wolniej niż podstawa opodatkowania. W niektórych systemach podatkowych występują mieszane skale podatkowe. Skale podatkowe pełnią bardzo istotną funkcję ponieważ państwo ma możliwość za ich pomocą oddziaływać na przykładowo działalność przedsiębiorstw. W przypadku kiedy stawki wzrastają wraz ze wzrostem dochodów zamożne grupy podatników czują się poszkodowane, a kiedy znów stawka jest dokładnie taka sama dla wszystkich podatników to ci mniej zamożni podatnicy narzekają. Może wystąpić jeszcze sytuacja kiedy wraz ze wzrostem dochodów stawki maleją tą alternatywę używa się w dużej liczbie przypadków po to, by pobudzić gospodarkę zachęcić przedsiębiorstwa/firmy/działalności jednoosobowe do inwestowania i rozwoju.

Nie ma komentarzy